ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยและผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดนครปฐม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยประกันสังคมและพิเศษรวม (อาคารทวารวดี ชั้น 5)
โรงพยาบาลนครปฐม ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมส่งต่อลมหายใจ ให้กับเพื่อนมนุษย์
รวมกิจกรรมเดือนตุลาคม 2565 ชุดที่ 2
ขอเชิญประชาชนอายุ18 ปีขึ้นไปและเด็กอายุ 5-17 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์
ลงทะเบียนหมอพร้อม
ประชุมนำเสนอแผนกลยุทธ์ กลุ่มสาขาการพยาบาล ศูนย์เชี่ยวชาญ และ service plan วันที่ 18 กรกฎาคม 2565
เปิดตึก ICU neuro non trauma วันที่ 4 กรกฎาคม 65
หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2565 ในรอบที่ 2 (รับจำนวนจำกัดวันละ 30 คน เท่านั้น) การประชุมรูปแบบ Onsite -ปิดรับการลงทะเบียนวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
การสร้างวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม "สุจริต โปร่งใส นครปฐมใสสะอาด"
ตารางการประชุมพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ประจำปี 2565
ประกาศรายชื่อ พรก.เฉพาะกิจ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แจ้งเลื่อนประชุมวิชการระดับโรงพยาบาลศูนย์