ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลนครปฐม เตรียมความพร้อม ออกบูธอาหารสุขภาพ ในงาน “นครปฐมเมืองอาหารปลอดภัย ศูนย์กลาง นำครัวไทย สู่ครัวโลก
โรงพยาบาลนครปฐม เตรียมความพร้อม ออกบูธอาหารสุขภาพในงาน “นครปฐมเมืองอาหารปลอดภัย ศูนย์กลาง นำครัวไทย สู่ครัวโลก
บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ & วัคซีนมะเร็งปากมดลูก
บริการเจาะเลือด ณ คลินิกหมอครอบครัว
เช็กเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยความพิการ ได้ทั่วประเทศบนแอปฯ “ทางรัฐ”
โรงพยาบาลนครปฐม จัดโครงการ “รู้ไว ป้องกันได้ปลอดภัยห่างไกลมะเร็ง” เนื่องในวันมะเร็งโลก
ขั้นตอนการรับบริการเจาะเลือดออนไลน์
โรงพยาบาลนครปฐม จัดตลาดนัดสีเขียว (Green Market)
โรงพยาบาลนครปฐม จัดพิธี งานฌาปนกิจศพทารกที่เสียชีวิตจากความเจ็บป่วย ณ วัดห้วยจรเข้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โรงพยาบาลนครปฐม ศึกษาดูงาน ศูนย์การรักษาโรคมะเร็งและศูนย์รังสีรักษา ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์