ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการภายในโรงพยาบาลสามพราน
กรมการขนส่งทางบก เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ
มอบพวงทรีด และประกาศเกียรติคุณ ให้กับญาติของผู้วายชนม์
มหกรรมการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ
ฉีดวัคซีนเด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี
ศึกษาดูงาน ศูนย์จัดเก็บรายได้และงานส่งเสริมการตลาด ประกันสังคม ของโรงพยาบาลสมุทรสาคร
เปิดกิจกรรมวันเบาหวานโลก ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ "ACCESS TO DIABETES CARE : การเข้าถึงการดูแลโรคเบาหวาน ถ้าไม่ใช่ตอนนี้ และจะต้องเมื่อไหร่"
ร่วมเป็นสักขีพยานในการออกรางวัล ณ ร้านมัจฉากาชาด องค์พระปฐมเจดีย์
พิธีทำบุญเปิดอาคาร หอผู้ป่วยราชทัณฑ์ปันสุข
คืนเพ็ญงามอร่าม สายน้ำประวัติศาสตร์ร้อยปี คลองเจดีย์บูชา
โครงการราชทัณฑ์ปันสุข
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ROTAPRO WORKSHOP การขยายหลอดเลือดหัวใจตีบที่ซับซ้อน
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
ฉีดวัคซีนโควิด ให้กับเด็กที่อายุ 6 เดือน - 4 ปี 11 เดือน
สภาการพยาบาล เยี่ยมเสริมพลังสนับสนุน การพัฒนางานบริการการพยาบาล โรงพยาบาลนครปฐม