ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะอาจารย์เเพทย์ โรงพยาบาลนครปฐม เข้าร่วมประชุมด้านแพทยศาสตร์ศึกษากับ Universe city of London
7 มิ.ย. 2567 09:23 น.
 
วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. รศ.นพ. ธีรภัทร อึ้งตระกูล รักษาการคณบดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุม โดยได้รับเกียรติจาก Professor Ann Elizabeth Griffin จากมหาวิทยาลัยยูนิเวอร์ซิตี้ คอลเลจ ลอนดอน (UCL) ประเทศอังกฤษ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ พร้อมด้วย นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม อาจารย์แพทย์และเจ้าหน้าที่ จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ศรีสวางควัฒน และโรงพยาบาลนครปฐม เข้าร่วมการประชุม การพัฒนาคณาจารย์และการสร้างขีดความสามารถเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ช้้นปีที่ 5 ณ อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสารอื่นๆ