ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลนครปฐม จัดการอบรม การพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน
05 มิ.ย. 2567 12:47 น.
 
วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม มอบหมายให้ คุณเกษา นาสวน รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานเปิดการอบรม "การพัฒนาความรู้และทักษาการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกฉิน สำหรับผู้ช่วยพยาบาล พนักงานงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานเปล พนักงานรักษาความปลอดภัย" โดยได้รับความกรุณาจากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการประเมิน การสื่อสาร และมีทักษะในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ฉุกเฉินที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงได้ ณ ห้องประชุมจตุภัทร ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสารอื่นๆ