ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารสารสนเทศ โรงพยาบาลนครปฐม ลงเยี่ยมพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
14 พ.ค. 2567 23:37 น.

 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม พร้อมด้วย แพทย์หญิงจุฑาภรณ์ สามสีทอง คุณเกษา นาสวน รองผู้อำนวยการ ทันตแพทย์สิปปกร มลิทอง ลงเยี่ยมหน่วยงาน งานเวชระเบียน งานผู้ป่วยนอก ห้องเซิฟเวอร์ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน หอผู้ป่วยศัลยกรรม และงานสนับสนุนต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล (HAIT)

อัลบั้มภาพ
ข่าวสารอื่นๆ