ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิด โครงการพาหมอไปหาประชาชน จังหวัดสมุทรสาคร
13 พ.ค. 2567 08:51 น.

 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดสมุทรสาคร” โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เขต สุขภาพที่ห้า เข้าร่วมงาน โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม พร้อมด้วย คุณเกษา นาสวน รองผู้อำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครปฐมได้เข้าร่วมงานโดยการดำเนินงานในครั้งนี้ ได้มีการจัดบริการ 21 คลินิก และได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายในจังหวัดสมุทรสาครอย่างเต็มที่ เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการให้กับประชาชน ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

อัลบั้มภาพ
ข่าวสารอื่นๆ