ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลนครปฐม จัดพิธีเปิดห้องทันตกรรมใหม่
9 พ.ค. 2567 10:35 น.
 
วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. โรงพยาบาลนครปฐม จัดพิธีเปิด “ห้องทันตกรรมใหม่” ซึ่งได้รับพระราชทานงบประมาณจากมูลนิธิชัยพัฒนา ในการปรับปรุงพื้นที่ ห้องทันตกรรม พร้อมงานสถาปัตยกรรม และระบบ High Power Suction 8 ห้อง ห้องพักแพทย์ 1 ห้อง ห้องรอคอย 1 ห้อง โดยมีนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เป็นประธานในพิธี นายแพทย์ธารวิทย์ สุขเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจทันตกรรม ณ กลุ่มงานทันตกรรม ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสารอื่นๆ