ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสรุปตรวจราชการกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 5  รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567
2 เม.ษ. 2567 14:53 น.

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.15 น. นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ รักษาการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในการประชุมสรุปตรวจราชการกรณีปกติ ระดับเขต รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมทั้งมอบนโยบาย “หลักการทำงาน 10 เรื่อง สำหรับขับเคลื่อนงานในเขตสุขภาพที่ 5” พร้อมด้วยคณะตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม คณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 5  และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 5 เข้าร่วมประชุม และพิจารณาข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการปัญหา สู่ความสำเร็จ ณ ห้องประชุมจตุภัทร ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม

อัลบั้มภาพ
ข่าวสารอื่นๆ