ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารโรงพยาบาลนครปฐม ดูงานการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
29 มี.ค. 2567 08:48 น.
 
วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม พร้อมด้วย นายแพทย์วีระเดช เฉลิมพลประภา คุณเกษา นาสวน คุณอภิญญา วิจิตรเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ นายช่างโยธา จังหวัดนครปฐม ดูงานการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกโดยมี คุณวิลาวัลย์ พุตติ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลบ้านโป่ง ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 
 
 
 
 
 
ข่าวสารอื่นๆ