ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

28 มี.ค. 2567 13:04 น.

 ทรงพระเจริญ
๒ เมษายน ๒๕๖๗

       คณะผู้บริหาร  แพทย์
พยาบาล คณะเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลนครปฐม 
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันพระราชสมภพ
วันที่  ๒ เมษายน ๒๕๖๗ 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า 
นายแพทย์สุรชัย 
โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
และ คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนครปฐม

ร่วมลงนามถวายพระพร

ข่าวสารอื่นๆ