ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการรับบริการเจาะเลือดออนไลน์
2 ก.พ. 2567 11:13 น.

ขั้นตอนการรับบริการเจาะเลือดออนไลน์

1.การจองคิวออนไลน์

1.1 กรณีใช้บริการครั้งแรก

มีนัดหมายไม่เกิน 7 วัน

ลงทะเบียนผ่านไลน์  กรอก HN กับเลขบัตรประชาชน

1.2 จองคิวผ่านไลน์

       เลือกวันที่และเวลาที่ต้องการมาเจาะเลือด กดจองคิว

 

2.การมารับบริการ

2.1 ทำการจอดรถให้เรียบร้อยแล้วเดินมาที่โดม ฝั่งประตูทางเข้าโรงพยาบาล

2.2 แจ้งพยาบาลขอใช้บริการเจาะเลือดออนไลน์

2.3 ยื่นใบนัดและใบเจาะเลือดและแสดงการจองคิวที่โทรศัพท์

2.4 ลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนช่องที่ 3 เพื่อรับ QR Code

2.5 แจ้งเจ้าหน้าที่ห้องแลบชั้นใต้ดิน ใช้บริการเจาะเลือดออนไลน์

     ยื่น QR Code

ข่าวสารอื่นๆ