ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลนครปฐม จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน “ วันเบาหวานโลก ประจำปี 2566
18 พ.ย. 2566 09:01 น.
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เป็นประธานกล่าวเปิดงานรณรงค์ “วันเบาหวานโลกประจำปี 2566“ พร้อมด้วย คุณอภิญญา วิจิตรเศรษฐกุล คุณเกษา นาสวน รองผู้อำนวยการ แพทย์หญิงบุษยมาส บุศยารัศมี ภก.อรอนงค์ เหล่าตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รวมทั้งบุคลากรโรงพยาบาลนครปฐม และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ภายใต้หัวข้อ “เบาหวาน รู้ว่าเสี่ยง รู้แล้วต้องเปลี่ยน” วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินภาวะสุขภาพ ค้นหาความเสี่ยงโรคเบาหวาน และมีแนวทางในการดูแลสุขภาพที่ดี ภายในงานมีกิจกรรม การสาธิตการออกกำลังกาย บูธคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน บูธตรวจวัดองค์ประกอบในร่างกาย บูธให้คำปรึกษาด้านการปรับพฤติกรรมสุขภาพ บูธอาหารเพื่อสุขภาพ บูธให้คำปรึกษาเรื่องยาเบาหวาน ณ โดมเอนกประสงค์ ชั้น 1 โรงพยาบาลนครปฐม
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสารอื่นๆ