ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลนครปฐม จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการผู้ประกันตนของจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1 / 2566
20 พ.ย. 2566 09:00 น.
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. นายแพทย์วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการผู้ประกันตนของจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วย นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม คณะผู้บริหาร คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตาม และพัฒนาระบบบริการผู้ประกันตนของจังหวัดนครปฐม ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมจตุภัทร ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสารอื่นๆ