ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม เยี่ยมผู้ประกันตนที่เข้ารับบริการ ณ โรงพยาบาลนครปฐม
20 พ.ย. 2566 08:57 น.
วันที่ 16 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม มอบหมายให้ นายแพทย์วีระเดช เฉลิมพลประภา รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ คุณสุกิจจา วานิชพงษ์พันธุ์ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม ในการมาเยี่ยมผู้ประกันตน ที่เข้ารับบริการ และนำของเยี่ยมมอบให้ผู้ประกันตนที่เข้ารับการรักษาและใช้สิทธิประกันสังคม ของโรงพยาบาลนครปฐม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ณ หอผู้ป่วยประกันสังคมและพิเศษรวม อาคารทวารวดี ชั้น 5 โรงพยาบาลนครปฐม
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสารอื่นๆ