ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลนครปฐม รับการเยี่ยมเพื่อให้คำแนะนำ เรื่องระบบสารสนเทศทางการแพทย์ของโรงพยาบาล จากผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลการแพทย์ กรมการเเพทย์
12 ก.ย. 2566 10:15 น.
 วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม พร้อมด้วย แพทย์หญิงอุษณีย์ พูลวิวัฒน์ชัยการ รองผู้อำนวยการ ผู้บริหาร แพทย์ และทีมสารสนเทศ โรงพยาบาลนครปฐม ให้การต้อนรับ นายแพทย์ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลการแพทย์ กรมการเเพทย์ และคณะ ในการเข้าเยี่ยมเพื่อให้คำแนะนำเรื่องระบบสารสนเทศทางการแพทย์ของโรงพยาบาลนครปฐม เพื่อสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางการแพทย์ของโรงพยาบาล โดย ทพ.สิปปกร มลิทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสารสนเทศ นำเสนอผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสารอื่นๆ