ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับรางวัล ศูนย์ประสานงานการปลูกถ่ายกระจกตา ประจำเขตสุขภาพ ยอดเยี่ยม ในงานวันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประจำปี 2566
23 ส.ค. 2566 09:03 น.
โรงพยาบาลนครปฐมรับรางวัล ศูนย์ประสานงานการปลูกถ่ายกระจกตา ประจำเขตสุขภาพ ยอดเยี่ยม ในงานวันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประจำปี 2566
วันที่ 19 สิงหาคม 2566
เวลา 09.00 น นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เข้ารับรางวัล ศูนย์ประสานงาน การปลูกถ่ายกระจกตา ประจำเขตสุขภาพ ยอดเยี่ยม โดยมี แพทย์หญิงปิยอร บุณยประทีปรัตน์ จักษุแพทย์ด้านกระจกตา และ คุณประไพ เจ็ดพี่น้องร่วมใจ ผู้ประสานงาน เข้าร่วมพิธีในงานวันศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย ประจำปี 2566 จัดโดย ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย โดยได้รับเกียรติจากคุณเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี ภายในงาน ประกอบด้วย พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่ผู้บริจาคดวงตาให้สภากาชาดไทย ที่ล่วงลับไปแล้ว มีการเสวนาในหัวข้อ “แสงสว่างจากผู้ให้ สู่ตาสดใสของผู้รับ” และพิธีมอบรางวัลให้แก่โรงพยาบาลเครือข่ายที่มีผลงานต่างๆ ได้แก่ ศูนย์ประสานงานการปลูกถ่ายกระจกตา ประจำเขตสุขภาพ ยอดเยี่ยม ณ อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 
ข่าวสารอื่นๆ