ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดอบรมโครงการ พัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำทีมที่มีสมรรถนะสูง รุ่นที่ 1
23 พ.ย. 2566 09:00 น.
โรงพยาบาลนครปฐม จัดอบรมโครงการ พัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำทีมที่มีสมรรถนะสูง รุ่นที่ 1 ( Talent Management Project )
วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เป็นประธาน เปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำทีมที่มีสมรรถนะสูง ( Talent Management Project) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อวางแผนเส้นทางการเติบโต การพัฒนาผู้นำในอนาคต โดยท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการโค้ช your จากบริษัท แอดดี้ เดอะ เชนจ์ คอนซัลติ้ง จำกัด กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร บุคลากรสายวิชาชีพ และสายงานสนับสนุน จำนวน 32 คน ณ ห้องประชุมจตุภัทร ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสารอื่นๆ