ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญบุคลากรทางการแพย์ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี2566 โรงพยาบาลนครปฐม สามารถลงทะเบียนผ่านทางQR Code ได้ในโปสเตอร์นะคะ
28 ม.ค. 2566 20:32 น.

โปสเตอร์งานประชุม ใช้จริงล่าสุด วันที่ 16.png (2.85 MB)

ใช้17 (1).png (2.80 MB)

ข่าวสารอื่นๆ