ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในเทศกาลตรุษจีน
23 ม.ค. 2566 08:53 น.
โรงพยาบาลนครปฐม จัดพิธีสักการะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในเทศกาลตรุษจีน
วันที่ 20 มกราคม 2566 นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม พร้อมด้วยคุณเกษา นาสวน รองผู้อำนวยการกลุ่มการพยาบาล คุณอภิญญา วิจิตรเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คุณอรอนงค์ เหล่าตระกูล หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครปฐม ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในโรงพยาบาลนครปฐม เนื่องในเทศกาลตรุษจีน จากนั้นได้เดินทางไปยังวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร สักการะองค์พระร่วงโรจนฤทธิ์ พระประจำ จังหวัดนครปฐม เพื่อสืบสานวัฒนธรรมทางด้านศาสนา เสริมความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจให้ประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมสืบไป
อัลบั้มภาพ
ข่าวสารอื่นๆ