ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดกิจกรรมกายภาพบำบัดแห่งชาติ ในหัวข้อ "สร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมกายภาพบำบัด"
23 ม.ค. 2566 08:54 น.

วันที่ 18 มกราคม 2566 นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เป็นประธานเปิดกิจกรรมกายภาพบำบัดแห่งชาติ ในหัวข้อ "สร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมกายภาพบำบัด" เนื่องด้วยวันที่ 20 มกราคม ของทุกปี สภากายภาพบำบัดกำหนดให้เป็นวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โดยงานกายภาพบำบัดจึงได้จัดกิจกรรมวันกายภาพบำบัดขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน ผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการ ให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน มีการจัดฐานเรียนรู้ ฝึกกิจกรรม 4 ฐานโดยการนำอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถหาได้ทั่วไปมาประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์บริหารร่างกายได้เองที่บ้าน จัดขึ้น ณ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลนครปฐม

อัลบั้มภาพ
ข่าวสารอื่นๆ