ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

คลินิกเฉพาะทาง ออร์โธปิดิกส์ นอกเวลาราชการ เปิดให้บริการ “ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม”
17 ม.ค. 2566 09:58 น.

คลินิกเฉพาะทาง ออร์โธปิดิกส์ นอกเวลาราชการ เปิดให้บริการ “ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม” สามารถใช้สิทธิบัตรทองในเขต และสิทธิเบิกได้ตามสิทธิ
#สามารถสอบถามเพิ่มเติม ที่คลินิกออร์โธปิดิกส์ นอกเวลาราช หรือ โทร 063-8081969

ข่าวสารอื่นๆ