ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบรางวัลแก่ผู้โชคดี โครงการ รณรงค์กระตุ้นภูมิคุ้มกันการได้รับวัคซีน ป้องกันโรคโควิด-19 จังหวัดนครปฐม
13 ม.ค. 2566 09:07 น.

วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม มอบรางวัลแก่ผู้โชคดี โครงการ รณรงค์กระตุ้นภูมิคุ้มกันการได้รับวัคซีน ป้องกันโรคโควิด-19 จังหวัดนครปฐม ซึ้งจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม จัดทำโครงการ “รณรงค์กระตุ้นภูมิคุ้มกันการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จังหวัดนครปฐม” ระหว่างวันที่ 5–30 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถลดการป่วยรุนแรง และลดการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในประชาชนทุกกลุ่ม เป้าหมาย โดยในกิจกรรมจัดให้ประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนทุกสถานบริการในจังหวัดนครปฐม ทั้ง 7 อำเภอ สำหรับโรงพยาบาลนครปฐม มีผู้โชคดีได้รับรางวัลรวมทั้งหมด 15 ท่าน และทางโรงพยาบาลนครปฐมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้ไว้ความไว้วางใจโรงพยาบาลนครปฐม จึงได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลตามโครงการนี้ขึ้น ณ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม

อัลบั้มภาพ
ข่าวสารอื่นๆ