ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญสกุล ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทยกิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 และคณะ ประชุมชี้แจงการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
6 ม.ค. 2566 08:51 น.

วันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญสกุล ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทยกิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 และคณะ ประชุมชี้แจงการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาในเขตสุขภาพที่ 5 โดยมี นายแพทย์วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้าร่วมรับฟัง กาประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมจตุภัทร ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม

อัลบั้มภาพ
ข่าวสารอื่นๆ