ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลนครปฐม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566
4 ม.ค. 2566 20:50 น.

วันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น โรงพยาบาลนครปฐม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม พร้อมด้วย นายแพทย์วีระเดช เฉลิมพลประภา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คุณเกษา นาสวน รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล คุณอภิญญา วิจิตรเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นายแพทย์ณัฐพงศ์ กาญจนะโกมล รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชน ณ ลานกิจกรรมคุณธรรม และบริเวณชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม

อัลบั้มภาพ
ข่าวสารอื่นๆ