ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

NO GIFT POLICY
27 ธ.ค. 2565 14:57 น.

โรงพยาบาลนครปฐมประกาศนโยบาย

งดการให้และรับของขวัญทุกชนิดในทุกโอกาส (NO GIFT POLICY)

ขอให้แสดงความปรารถนาดีต่อกันด้วยบัตรอวยพร หรือ เพียงผ่านสื่อออนไลน์

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ข่าวสารอื่นๆ