ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

มหกรรมการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ
21 พ.ย. 2565 16:39 น.

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 คุณเสรินทร์ แก้วพิจิตร นายกเทศมนตรีนครนครปฐม เป็นประธานเปิด "มหกรรมการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ : ผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ" โดยมี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม กล่าวถึงนโยบายและแนวทางการดูแลผู้สูงอายุในเขตเมือง การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลนครปฐมเทศบาลนครนครปฐม และสมาคมผู้สูงอายุเทศบาลนครนครปฐม ภายใต้โครงการ "ส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข" เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ให้สามารถดูแลตนเองได้ ทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ โดยได้รับการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพในด้านต่างๆนำไปสู่การวางแผนการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมที่สุด ณ ลานโดมเอนกประสงค์ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครนครปฐม

อัลบั้มภาพ
ข่าวสารอื่นๆ