ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงาน ศูนย์จัดเก็บรายได้และงานส่งเสริมการตลาด ประกันสังคม ของโรงพยาบาลสมุทรสาคร
18 พ.ย. 2565 08:33 น.

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม พร้อมด้วย นายแพทย์วีระเดช เฉลิมพลประภา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คุณเกษา นาสวน รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล แพทย์หญิงนันทิยา แพทยานันท์ หัวหน้าศูนย์ประกันสุขภาพและจัดเก็บรายได้ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครปฐม เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์จัดเก็บรายได้และงานส่งเสริมการตลาด ประกันสังคม ของโรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ งานศูนย์ประกันสุขภาพและจัดเก็บรายได้ของโรงพยาบาล สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ได้ดียิ่งขึ้น โดยมี นายแพทย์ศุภฤทธิ์ เฮงคราวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสวาสดิ์ไรวา ชั้น 7 ตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

อัลบั้มภาพ
ข่าวสารอื่นๆ