ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดกิจกรรมวันเบาหวานโลก ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ "ACCESS TO DIABETES CARE : การเข้าถึงการดูแลโรคเบาหวาน ถ้าไม่ใช่ตอนนี้ และจะต้องเมื่อไหร่"
15 พ.ย. 2565 08:20 น.

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเบาหวานโลก ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ "ACCESS TO DIABETES CARE : การเข้าถึงการดูแลโรคเบาหวาน ถ้าไม่ใช่ตอนนี้ และจะต้องเมื่อไหร่" เพื่อรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนตระหนักถึงโรคเบาหวาน หนทางในการป้องกันโรค ผู้ป่วยได้รับการดูแล และรักษาอย่างทั่วถึง ณ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ

อัลบั้มภาพ
ข่าวสารอื่นๆ