ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

คืนเพ็ญงามอร่าม สายน้ำประวัติศาสตร์ร้อยปี คลองเจดีย์บูชา
10 พ.ย. 2565 08:35 น.
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่อ งาน "คืนเพ็ญงามอร่าม สายน้ำประวัติศาสตร์ร้อยปี คลองเจดีย์บูชา"
โดยมี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม นายแพทย์วีระเดช เฉลิมพลประภา
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คุณอภิญญา วิจิตรเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คุณเกษา นาสวน
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครปฐม ร่วมจัดริ้วขบวนส่งเสริมสุขภาพ และร่วมลอยกระทง
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและขอขมาพระแม่คงคา อีกทั้งเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามของไทย ณ บริเวณเทศบาลนครนครปฐม และคลองเจดีย์บูชา จังหวัดนครปฐม
อัลบั้มภาพ
ข่าวสารอื่นๆ