ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ฉีดวัคซีนโควิด ให้กับเด็กที่อายุ 6 เดือน - 4 ปี 11 เดือน
7 พ.ย. 2565 09:13 น.
 
ขอเชิญพ่อแม่ผู้ปกครองที่ประสงค์ฉีดวัคซีนโควิด ให้กับเด็กที่อายุ 6 เดือน - 4 ปี 11 เดือน สมัครเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีแดงรับจำนวน 200 คน ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 สถานที่ฉีดอาคารผู้ป่วยนอกชั้น2 โรงพยาบาลนครปฐม
- กรุณาสมัครโดยกรอกข้อมูลตาม link นี้
- ทั้งนี้ รพ.นครปฐมจะประกาศรายชื่อเด็กที่ได้รับการฉีด ทาง face book พร้อมแจ้ง เวลานัดฉีด ในวันที่ 17 พ.ย. 2565
- เอกสารที่ต้องเตรียมมา(กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย)
1.สำเนาสูติบัตร
2.สมุดฉีดวัคซีน(สมุดฝากครรภ์สีชมพูของมารดา)
3.เอกสารแสดงความประสงค์ https://drive.google.com/.../1qDGfz36PN0VDfq.../view...
4.แบบคัดกรองฉีดวัคซีน https://drive.google.com/.../1E9VOGU0aAOSd7Y9RBJ1.../view...
 
ข่าวสารอื่นๆ