ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไชต์เดิมเข้าได้ที่นี่นะครับ
30 มี.ค. 2564 11:09 น.

เข้าที่    http://61.19.42.117/web

ถ้าลิงค์ไหนเข้าไม่ได้ ให้เปลี่ยนจาก https://nkpthospital.go.th  เป็น http://61.19.42.117/web

 

ข่าวสารอื่นๆ