ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์โดยสารหอพักพยาบาล 9 โดยสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 เม.ษ. 2564 14:43 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างปรับปรุงห้องตรวจโรครพ.สต.หนองงูเหลือมโดยสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 เม.ษ. 2564 14:35 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์โดยสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 เม.ษ. 2564 14:32 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาปรับปรุงต่อเติมด้านหลังอาคารรพ.สต.สระกะเทียมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 เม.ษ. 2564 14:30 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 เม.ษ. 2564 13:11 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ นฐ ๐๐๓๒/๖๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔
21 เม.ษ. 2564 12:54 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ นฐ ๐๐๓๒/๖๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔
21 เม.ษ. 2564 12:50 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ นฐ ๐๐๓๒/๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔
21 เม.ษ. 2564 12:40 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ นฐ ๐๐๓๒/๖๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔
21 เม.ษ. 2564 12:37 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ นฐ ๐๐๓๒/๗๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔
21 เม.ษ. 2564 12:20 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ นฐ ๐๐๓๒/๗๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔
21 เม.ษ. 2564 11:45 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ นฐ ๐๐๓๒/๗๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔
21 เม.ษ. 2564 11:40 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 เม.ษ. 2564 13:07 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ษ. 2564 11:21 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 เม.ษ. 2564 10:15 น.
อ่านต่อ