ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ตัดปากมดลูกด้วยไฟฟ้า พร้อมเครื่องดูดควัน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 พ.ย. 2565 14:25 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างและประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 พ.ย. 2565 13:59 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจเนื้อเยื่อปากมดลูก Colposcope + imaging and data systems จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 พ.ย. 2565 13:23 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 พ.ย. 2565 14:04 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยประกันสังคมและพิเศษรวม (อาคารทวารวดี ชั้น 5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 พ.ย. 2565 13:53 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักซ์หลอดแอลอีดี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 พ.ย. 2565 10:34 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบรับส่งภาพทางการแพทย์สำหรับศูนย์หัวใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 พ.ย. 2565 09:55 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานทำความสะอาดอาคารของโรงพยาบาลนครปฐม จำนวน 124 คน ประจำวันที่ 6-14 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 พ.ย. 2565 15:30 น.
อ่านต่อ

ข้อมุลสัญญาซื้อขาย เลขที่ นฐ 0033/15/2566 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
1 พ.ย. 2565 11:29 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 2565 09:00 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 2565 08:35 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจเนื้อเยื่อปากมดลูก Colposcope + imaging and data systems จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ต.ค. 2565 13:52 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ตัดปากมดลูกด้วยไฟฟ้า พร้อมเครื่องดูดควัน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ต.ค. 2565 13:17 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ต.ค. 2565 10:44 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 2565 10:10 น.
อ่านต่อ