ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ จ้างซ่อมการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ก.ย. 2566 13:33 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อรถตู้ โรงพยาบาลนครปฐม จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ก.ย. 2566 13:18 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ รายการ
31 ส.ค. 2566 16:24 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2566 09:47 น.
อ่านต่อ

สัญญาซื้อขาย เลขที่ นฐ 0033/178/2566 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2566
31 ส.ค. 2566 15:02 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค ประเภทหมวดอาหารสด จำนวน ๒ หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ส.ค. 2566 14:49 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงพยาบาลนครปฐมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ส.ค. 2566 14:20 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ mA.แบบแขวนเพดานดิจิตอล ๑ จอรับภาพ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ส.ค. 2566 14:03 น.
อ่านต่อ

ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดควบคุมสองทิศทาง (Safire Ablation catheter) จำนวน 50 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)       
31 ส.ค. 2566 14:02 น.
อ่านต่อ

ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการชุดแผ่นปิดหน้าอกและสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะโดยการสร้างภาพ 3 มิติ ชนิดปลายสายบอกแรงสัมผัสกับผนังห้องหัวใจได้ (Tacticath & patch & Tubing) จำนวน 50 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ส.ค. 2566 14:00 น.
อ่านต่อ

ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการถุงมือ DISPOS แบบไม่มีแป้ง จำนวน 4 รายการ   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
31 ส.ค. 2566 13:55 น.
อ่านต่อ

ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)    
31 ส.ค. 2566 13:42 น.
อ่านต่อ

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายสวนหัวกรอกากเพชรเพื่อการขยายหลอดเลือดโดโรนารี่ (Rotational Atherectomy Burr Catheter) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ส.ค. 2566 11:42 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายสวนเพื่อตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน (Intravascular or Intracardiac Ultrasound) จำนวน ๒๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ส.ค. 2566 11:35 น.
อ่านต่อ

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการอุปกรณ์ขับเคลื่อนสายสวนหัวกรอกากเพชรเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (Rotational Atherectomy Burr Advancer)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ส.ค. 2566 11:31 น.
อ่านต่อ