ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Anagrelide ๕๐๐ mcg capsule จำนวน ๑๓,๒๐๐ capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 มิ.ย. 2564 12:46 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจไร้สายแบบ รวมศูนย์ ๑๒ เตียง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 มิ.ย. 2564 12:08 น.
อ่านต่อ

ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและ สัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๘ เตียง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 มิ.ย. 2564 11:19 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและ สัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๘ เตียง สำหรับผู้ป่วยวิกฤต จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 มิ.ย. 2564 11:05 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 มิ.ย. 2564 10:30 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 มิ.ย. 2564 09:57 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ เครื่องช่วยหายใจ ชนิด heated humidifier hight flow hight flow nasal cannula ด้วยเงินบริจาค ของโรงพยาบาลนครปฐม
1 มิ.ย. 2564 09:15 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ True WUXGA ขนาด ๖,๐๐๐ ANSI Lumens/True WXGA ขนาด๓,๖๐๐ ANSI Lumens) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 มิ.ย. 2564 16:27 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ แบบมีจอภาพ (Disposable Video Laryngoscope) ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยเงินบริจาคของโรงพยาบาลนครปฐม
1 มิ.ย. 2564 15:14 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยูนิตทำฟัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 มิ.ย. 2564 11:47 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทันตกรรม วัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 มิ.ย. 2564 10:06 น.
อ่านต่อ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2564
31 พ.ค. 2564 09:21 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2564 13:59 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์,วัสดุงานบ้าน-งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2564 09:56 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2564 14:18 น.
อ่านต่อ