ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมแบบรัศมีเดียว (Single Radius System) ชนิดที่สามารถงอเข่าได้มากกว่าหรือเท่ากับ ๑๔๐ องศา จำนวน ๗๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ก.พ. 2566 10:07 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.พ. 2566 15:03 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์วีดิทัศน์สำหรับผ่าตัดส่องกล้องภายในข้อ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ก.พ. 2566 12:55 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ก.พ. 2566 12:53 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จ้างตรวจชิ้นเนื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.พ. 2566 11:19 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น ชนิดไม่ใช้ สารยึดตรึงกระดูก (Cementless Bipolar แบบใช้สารเคลือบที่ส่วนต้นเพียงส่วนเดียว (Proximal Coated Stem) จำนวน ๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ก.พ. 2566 13:59 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น ชนิดไม่ใช้สารยึดตรึงกระดูก (Cemntless Bipolar) แบบใช้สารเคลือบทั้งตัวก้าน (Fully Coated Stem) จำนวน ๗๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ก.พ. 2566 13:43 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ้างซ่อมการแพทย์ วัสดุการแพทย์ วัสดุเครื่องมือแพทย์ วัสดุทันตกรรม ครุภัณฑ์การแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.พ. 2566 13:27 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA สำหรับคัดกรองมะเร็งปากมดลูก พร้อมอุปกรณ์เก็บสิ่งส่งตรวจ จำนวน ๒๐,๐๐๐ test ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ก.พ. 2566 13:25 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปั๊มลม จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ก.พ. 2566 13:05 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า-สัญญาณ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.พ. 2566 14:17 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์เข้มข้นสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ก.พ. 2566 13:30 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จ้างตรวจชิ้นเนื้อไตเทียม วัสดุวิทยาศาสตร์ แก๊สทางการแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา ครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.พ. 2566 13:16 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดสมรรถภาพของหูชั้นกลางแบบ multiple probe tone จำนวน ๑ เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ก.พ. 2566 10:57 น.
อ่านต่อ

ประ่กาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ก.พ. 2566 10:55 น.
อ่านต่อ