ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2565 14:34 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางอิมมูโนแอสเสย์แบบอัตโนมัติสำหรับตรวจวัดระดับฮอร์โมน จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 มิ.ย. 2565 14:23 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Electrolyte และเกลือแร่แบบอัตโนมัติ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 มิ.ย. 2565 14:14 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Liver Function Test และ Lipid Profile แบบอัตโนมัติ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 มิ.ย. 2565 13:55 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2565 13:24 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 มิ.ย. 2565 11:05 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา ครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิ.ย. 2565 10:11 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ,ครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2565 09:33 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ จ้างบำรุงรักษาเครื่องไตเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2565 09:22 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักอบรีดเสื้อผ้าผู้ป่วยของโรงพยาบาลนครปฐมจำนวน 45,000 กิโลกรัม ประจำวันที่16-30มิถุนายน2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2565 09:42 น.
อ่านต่อ

สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ สัญญาเลขที่ นฐ ๐๐๓๓/๙๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕
10 มิ.ย. 2565 13:47 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เลขที่ นฐ 0033/100/2565 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2565
10 มิ.ย. 2565 10:55 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เลขที่ี นฐ 0033/101/2565 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2565
10 มิ.ย. 2565 10:53 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เลขที่ นฐ 0033/103/2565 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2565
10 มิ.ย. 2565 10:47 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เลขท่ี่ นฐ 0033/102/2565 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2565
10 มิ.ย. 2565 10:38 น.
อ่านต่อ