ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าใช้สอย (ค่าเช่ารถ) ค่าจ้างเหมาเช่ารถตู้ 12 ที่นัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ต.ค. 2563 10:52 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อยา Sodium chloride 900 mg/100 mL solution for infusion, 1 L bag จำนวน 128,000 bag และยา Dextrose 5 g/100 mL + sodium chloride 450 mg/100 mL solution for infusion, 1 L bag จำนวน 34,000 bag ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ต.ค. 2563 10:53 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อ Capecitabine 500 mg film-coated tablet จำนวน 36,000 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ก.ย. 2563 11:27 น.
อ่านต่อ

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อยา Meropenem trihydrate 1 g injection จำนวน 72,000 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ก.ย. 2563 11:25 น.
อ่านต่อ

ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาและ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาการจัดซื้อยา Sodium chloride 900 mg/100 mL solution for infusion, 1 L bag และยา Dextrose 5 g/100 mL + sodium chloride 450 mg/100 mL solution for infusion, 1 L bag
22 ก.ย. 2563 11:29 น.
อ่านต่อ

ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา Capecitabine 500 mg film-coated tablet จำนวน 36,000 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ก.ย. 2563 11:31 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างและประปาจำนวน 2 รายการ
26 ส.ค. 2563 11:32 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกาวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดใช้ในห้องผ่าตัด จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 มิ.ย. 2564 13:32 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ไฟฟ้าพร้อมเครื่องจี้หัวมาร์กจุดและเชื่อมปิดหลอดเลือด (generator with advanced bipolar instrument) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 มิ.ย. 2564 14:38 น.
อ่านต่อ

ประกระกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อเครื่องส่งสิ่งส่งตรวจอัตโนมัติ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 มิ.ย. 2564 14:36 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ นฐ 0032/84/2564 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
13 พ.ค. 2564 16:06 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องหัวใจและปอดเทียม จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 พ.ค. 2564 11:44 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ตามโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 พ.ค. 2564 14:10 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดแขวนเครื่องมือห้องผ่าตัด จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 พ.ค. 2564 13:53 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยสำหรับไอซียูปรับด้วยไฟฟ้าชนิด ๔ motor จำนวน ๘ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 พ.ค. 2564 10:56 น.
อ่านต่อ