ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (ประจำปีงบประมาณ 2564)
4 มิ.ย. 2564 17:59 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 มิ.ย. 2564 14:18 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 มิ.ย. 2564 14:15 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องสูบน้ำดับเพลิงFire Pump) จำนวน 6 รายการ
2 มิ.ย. 2564 14:06 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อเครื่องอบแก๊ส ฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สแอทธีลีนออกไซด์ ๑๐๐ % แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 มิ.ย. 2564 15:30 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ไฟฟ้าพร้อมเครื่องจี้หัวมาร์กจุดและเชื่อมปิดหลอดเลือด (generator with advanced bipolar instrument) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 มิ.ย. 2564 15:05 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจพร้อมชุดประมวลสัญญาณระบบวิดีทัศน์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 มิ.ย. 2564 14:55 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อเครื่องย้อมสีสไลด์เซลล์มะเร็งระบบอื่นๆ แบบอัตโนมัติ (NON GYN System) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 มิ.ย. 2564 14:53 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อเครื่องส่งสิ่งส่งตรวจอัตโนมัติ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 มิ.ย. 2564 14:47 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์สีเขียว จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 มิ.ย. 2564 14:27 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นโดยการแผ่รังสี (Radient warmer) จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 มิ.ย. 2564 14:25 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 มิ.ย. 2564 14:22 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน ๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 มิ.ย. 2564 14:20 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาจัดซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน ๕๒ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 มิ.ย. 2564 14:17 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแ่พร่แผนประกวดราคาซื้อเครื่องส่งสิ่งส่งตรวจอัตโนมัติ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 มิ.ย. 2564 14:04 น.
อ่านต่อ