ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เลขที่ นฐ 0033/183/2566 ลงวันที่ 5 กันยายน 2566
7 ก.ย. 2566 11:24 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาซื้อขาย เลขที่ นฐ 0033/182/2566 ลงวันที่ 5 กันยายน 2566
7 ก.ย. 2566 11:22 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายสวนเพื่อตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน (Intravascular or Intracardiac Ultrasound) จำนวน ๒๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ก.ย. 2566 11:14 น.
อ่านต่อ

สัญญาซื้อขาย เลขที่ นฐ 0033/214/2566 ลงวันที่ 6 กันยายน 2566
7 ก.ย. 2566 09:59 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่อง Infusion pump ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยเงินบริจาคของโรงพยาบาลนครปฐม
6 ก.ย. 2566 10:52 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิด 2 หัวตรวจ ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยเงินบริจาคของโรงพยาบาลนครปฐม
6 ก.ย. 2566 09:18 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสารหนืดสำหรับผ่าตัดทางตา (Sodium Hyaluronate ๑๐๘ %) จำนวน ๘๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.ย. 2566 14:20 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน ๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.ย. 2566 14:17 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาทดสอบแยกเชื้อจุลินทรีย์ จํานวน ๖๐,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.ย. 2566 14:02 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน,วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ก.ย. 2566 15:22 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน,ครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว,ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ก.ย. 2566 15:11 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค รายการข้าวสาร จำนวนประมาณ ๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ก.ย. 2566 14:58 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิต จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ก.ย. 2566 14:42 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕ Kw จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ก.ย. 2566 14:38 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุเครื่องมือแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ก.ย. 2566 13:13 น.
อ่านต่อ