ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HIV Viral Load จำนวน ๖,๕๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.พ. 2566 15:15 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด PT,PTT จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.พ. 2566 14:37 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน,ครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว,ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่,ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ. 2566 14:21 น.
อ่านต่อ

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 55 ปี, อาคาร 100 ปี สาธารณสุข, อาคารหอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์ ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.พ. 2566 14:02 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง จำนวน ๑๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.พ. 2566 13:56 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิต จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.พ. 2566 11:00 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ. 2566 10:35 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน ๘๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.พ. 2566 10:33 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อแถบตรวจน้ำตาลกลูโคสปลายนิ้วพร้อมเข็มเจาะ จำนวน ๓๘๗,๕๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.พ. 2566 10:25 น.
อ่านต่อ

ประกาศราคากลางประกวดราคาจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ สาย จำนวน ๑๐๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.พ. 2566 09:39 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.พ. 2566 15:03 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน ๑ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ก.พ. 2566 13:58 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ วัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.พ. 2566 13:14 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง เชื่อมต่อระบบ Central monitor ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ก.พ. 2566 13:53 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสลายเนื้อเยื่อด้วยคลื่นความถี่สูงและน้ำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
24 ก.พ. 2566 12:51 น.
อ่านต่อ