ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ย. 2565 11:25 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค (เกษตรอินทรีย์/GAP) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ย. 2565 16:08 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาซื้อขาย เลขที่ นฐ ๐๐๓๓/๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕
10 พ.ย. 2565 11:14 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ชีวนิรภัย จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ย. 2565 09:16 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 พ.ย. 2565 11:32 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ แก๊สทางการแพทย์ วัสดุเครื่องมือแพทย์ วัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 พ.ย. 2565 11:49 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 55 ปี, อาคาร 100 ปี สาธารณสุข, อาคารหอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์ ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 พ.ย. 2565 16:11 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องสลายนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะด้วยเลเซอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 พ.ย. 2565 15:25 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจท่อไตและไตแบบโค้งงอได้พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณความละเอียดสูงชนิดวีดิทัศน์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 พ.ย. 2565 15:23 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องควยคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 พ.ย. 2565 13:22 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 พ.ย. 2565 13:20 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับตรวจติดตามสารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor markers) จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 พ.ย. 2565 12:39 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค (อาหารผู้ป่วย) จำนวน 70 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 พ.ย. 2565 16:09 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องปั๊มลม จำนวน ๑ ขุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 พ.ย. 2565 09:25 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 พ.ย. 2565 14:27 น.
อ่านต่อ