ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย. 2565 09:18 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 09:45 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ CBC/Body Fluid จำนวน ๒๓๕,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 มิ.ย. 2565 14:26 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ วัสดุการแพทย์ จ้างตรวจ LABนอก เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ้างตรวจชิ้นเนื้อ แก๊สทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 13:05 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ นฐ 0033/105/2565 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565
16 มิ.ย. 2565 09:12 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์,วัสดุการแพทย์ และเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ
15 มิ.ย. 2565 14:24 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ นฐ 0033/109/2565 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565
15 มิ.ย. 2565 16:35 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ นฐ 0033/107/2565 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565
15 มิ.ย. 2565 16:33 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ นฐ 0033/108/2565 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565
15 มิ.ย. 2565 16:27 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ นฐ 0033/106/2565 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565
15 มิ.ย. 2565 16:23 น.
อ่านต่อ

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวัดความหนาแน่นมวลกระดูก (ฺBMD) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
15 มิ.ย. 2565 15:29 น.
อ่านต่อ

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์เต้านม Mammography จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 มิ.ย. 2565 15:29 น.
อ่านต่อ

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 มิ.ย. 2565 15:29 น.
อ่านต่อ

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 มิ.ย. 2565 15:27 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางอิมมูโนแอสเสย์แบบอัตโนมัติสำหรับตรวจไทรอยด์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 มิ.ย. 2565 14:35 น.
อ่านต่อ