ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องมือแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุการแพทย์ จ้างซ่อมการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจะจง
9 มี.ค. 2566 10:08 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Enoxaparin sodium ๖๐ mg/๐.๖ mL solution for injection, ๐.๖ mL prefilled syringe จำนวน ๑๒,๓๐๐ prefilled syringe ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 มี.ค. 2566 09:53 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HIV Viral Load จำนวน ๖,๕๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 มี.ค. 2566 12:20 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อวัสดุบริโภค รายการข้าวสาร จำนวนประมาณ ๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidiing)
3 มี.ค. 2566 15:00 น.
อ่านต่อ

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
2 มี.ค. 2566 15:30 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เลขที่ นฐ 0033/63/2566 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2566
2 มี.ค. 2566 15:29 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาซื้อขาย เลขที่ นฐ 0033/62/2566 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
2 มี.ค. 2566 12:04 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เลขที่ นฐ 0033/56/2566 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
2 มี.ค. 2566 11:50 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุทันตกรรม วัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 มี.ค. 2566 09:33 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 มี.ค. 2566 12:53 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณก๊าซในเลือด (Blood Gas) จำนวน ๒๐,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidiing)
1 มี.ค. 2566 10:11 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการแผ่นโลหะกระดูกชนิดมีหัวพยุงกระดูกส่วนข้อมือแบบปรับองศาได้ จำนวน ๕ รายการ
1 มี.ค. 2566 09:33 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างและประปาและวัสดุงานบ้าน-งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ. 2566 16:01 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HIV Viral Load จำนวน ๖,๕๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.พ. 2566 15:15 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด PT,PTT จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.พ. 2566 14:37 น.
อ่านต่อ