ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุเครื่องมือแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2564 13:49 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเครื่องหัวใจและปอดเทียม จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 มิ.ย. 2564 11:28 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าใช้สอยอื่นๆ (จ้างทำตรายาง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มิ.ย. 2564 15:09 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความคมชัดสูง แบบเคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 มิ.ย. 2564 14:01 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 มิ.ย. 2564 13:49 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกาวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดใช้ในห้องผ่าตัด จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 มิ.ย. 2564 13:38 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 มิ.ย. 2564 13:17 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประขำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 มิ.ย. 2564 11:25 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 มิ.ย. 2564 11:17 น.
อ่านต่อ

ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แบบไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง จำนวน ๑๐๐ ชุด
8 มิ.ย. 2564 14:56 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อขวดอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อจากตัวอย่างเลือด จำนวน ๕๐,๐๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 มิ.ย. 2564 14:32 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตัดและเย็บอัตโนมัติ จำนวน 120 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มิ.ย. 2564 11:40 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องมือแพทย์ แก๊สทางการแพทย์ จ้างซ่อมการแพทย์ ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มิ.ย. 2564 10:15 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (งานยานพาหนะ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มิ.ย. 2564 15:05 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องมือแพทย์ แก๊สทางการแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา ซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มิ.ย. 2564 10:23 น.
อ่านต่อ