ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน,ครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว,ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่,ครุภัณฑ์ก่อสร้าง,ครุภัณฑ์เกษตร,ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2565 15:57 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบกระดาษความร้อนขนาดไม่น้อยกว่า A๔ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2565 15:11 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 พ.ย. 2565 15:04 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2565 14:35 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อชุดจอภาพสำหรับรังสีแพทย์แปลผลภาพ 5 ล้านพิกเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 พ.ย. 2565 14:24 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดจอภาพสำหรับรังสีแพทย์แปลผลภาพ ๓ ล้านพิกเซล จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 พ.ย. 2565 13:51 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 พ.ย. 2565 13:31 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จ้างตรวจชิ้นเนื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ้างตรวจ LABนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2565 09:56 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 6 รายการ, จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 9 รายการ, ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 6 รายการ, ซื้อวัสดุสำนักงาน, ซื้อวัสดุงานบ้าน - งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2565 15:55 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 พ.ย. 2565 14:25 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ย. 2565 13:25 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จ้างซ่อมการแพทย์ วัสดุเครื่องมือแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ย. 2565 11:11 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุเครื่องมือแพทย์ ครุภัณฑ์การแพทย์ วัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ย. 2565 09:24 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค (อาหารผู้ป่วย) จำนวน 74 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ย. 2565 16:14 น.
อ่านต่อ

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕
11 พ.ย. 2565 12:51 น.
อ่านต่อ