ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จ้างตรวจ LABนอก แก๊สทางการแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุเครื่องมือแพทย์ จ้างตรวจชิ้นเนื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 10:52 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ สัญญาเลขที่ นฐ ๐๐๓๓/๑๑๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
22 มิ.ย. 2565 09:35 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ
21 มิ.ย. 2565 16:05 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 09:37 น.
อ่านต่อ

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารอำนวยการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 มิ.ย. 2565 15:54 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด PT,PTT จำนวน ๒ รายการ ด้วยววิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 มิ.ย. 2565 15:17 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์เต้านม Mammography จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 มิ.ย. 2565 13:31 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องวัดความหนาแน่นมวลกระดูก (ฺBMD) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 มิ.ย. 2565 13:24 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดข้อสะโพกเทียมชนิดแก้ไข จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 13:02 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 12:57 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สทางการแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ จ้างตรวจ LABนอก ซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม จ้างซ่อมการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 11:55 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 2565 09:38 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมการแพทย์ ซื้อวัสดุการแพทย์ จ้างตรวจ LABนอก เวชภัณฑ์มิใช่ยา ครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 2565 12:53 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว,ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย. 2565 11:05 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจ LABนอก วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ จ้างตรวจชิ้นเนื้อ แก๊สทางการแพทย์ จ้างตรวจชิ้นเนื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย. 2565 10:48 น.
อ่านต่อ