ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ย. 2566 11:25 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ก.ย. 2566 11:06 น.
อ่านต่อ

แก้ไขประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ก.ย. 2566 10:03 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๖ รายการ
8 ก.ย. 2566 16:32 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายสวนหัวกรอกากเพชรเพื่อการขยายหลอดเลือดโดโรนารี่ (Rotational Atherectomy Burr Catheter) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ก.ย. 2566 15:27 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการอุปกรณ์ขับเคลื่อนสายสวนหัวกรอกากเพชรเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (Rotational Atherectomy Burr Advancer) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ก.ย. 2566 15:26 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารศูนย์หัวใจ มะเร็งบำบัดรักษาและรังสีวินิจฉัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ก.ย. 2566 13:25 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์การแพทย์ วัสดุเครื่องมือแพทย์ วัสดุทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ย. 2566 10:39 น.
อ่านต่อ

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการวัสดุสำหรับปิดรูรั่วในหลอดเลือด (Duct Occluder)พร้อมสายสวนและชุดอุปกรณ์สำหรับวางและปล่อยวัสดุสำหรับปิดรูรั่วในหลอดเลือด (Delivery Systemfor Duct Occluder) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ก.ย. 2566 10:35 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย จำนวน ๑๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ก.ย. 2566 10:19 น.
อ่านต่อ

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566
7 ก.ย. 2566 14:42 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผ่ยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสดุการแพทย์รายการวัสดุสําหรับปิดรูรั่วที่ผนังห้องหัวใจ (Septal Occluder) พร้อมสายสวนและชุดอุปกรณ์สําหรับวางและปล่อยวัสดุสําหรับปิดรู รั่วที่ผนังห้องหัวใจ (Delivery System for Septal Occluder) จํานวน ๒๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ก.ย. 2566 14:48 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายลวดนำสายสวน เพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี (PTCA Guide Wire) จำนวน ๑,๕๐๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ก.ย. 2566 13:58 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการแผ่นปิดหน้าอกเพื่อรักษาหัวใจ เต้นผิดจังหวะชนิด ๓ มิติ (NavX Patch) จำนวน 50 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ก.ย. 2566 13:39 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายสวนหลอดเลือดอเนกประสงค์ (Multipurpose หรือ Transit Catheter) จำนวน ๒๐๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ก.ย. 2566 13:30 น.
อ่านต่อ