ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายสวนหัวใจและแผ่นปิดหน้าอกเพื่อรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด ๓ มิติ (Irrigate catheter with cool point tubing with NavX patch) จำนวน ๕๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ธ.ค. 2564 12:28 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ธ.ค. 2564 15:55 น.
อ่านต่อ

ประกาศราคากลาง สำหรับงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารช่างซ่อมบำรุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ธ.ค. 2564 15:30 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน,ครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ธ.ค. 2564 12:35 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ จ้างตรวจชิ้นเนื้อ แก๊สทางการแพทย์ จ้างตรวจ LABนอก เวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ธ.ค. 2564 10:22 น.
อ่านต่อ

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565
21 ธ.ค. 2564 18:11 น.
อ่านต่อ

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564
21 ธ.ค. 2564 18:10 น.
อ่านต่อ

การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
21 ธ.ค. 2564 17:53 น.
อ่านต่อ

รายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
21 ธ.ค. 2564 17:50 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
20 ธ.ค. 2564 14:16 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ธ.ค. 2564 14:15 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ธ.ค. 2564 15:53 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจLABนอก แก๊สทางการแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ธ.ค. 2564 11:11 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ธ.ค. 2564 15:51 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน,วัสดุงานบ้าน-งานครัว,วัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ธ.ค. 2564 15:49 น.
อ่านต่อ