ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารอำนวยการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 มิ.ย. 2565 13:39 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจ LABนอก วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ้างตรวจชิ้นเนื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 11:00 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาซื้อขาย นฐ 0033/115/2565 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2565
27 มิ.ย. 2565 11:00 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มิ.ย. 2565 16:03 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบถ่ายภาพต่อเนื่องได้ภาพไม่น้อยกว่า ๑๒๘ ภาพต่อรอบการสแกน (COMPUTERIZED TOMOGRAPHY WITH CONTINUOUS SLICE SPIRAL SCAN) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 13:25 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จ้างตรวจ LABนอก แก๊สทางการแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์การแพทย์ วัสดุทันตกรรม จ้างตรวจชิ้นเนื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 11:01 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน,ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ,ครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2565 10:26 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เลขที่ นฐ 0033/112/2565 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565
23 มิ.ย. 2565 11:36 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เลขที่ นฐ 0033/111/2565 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565
23 มิ.ย. 2565 11:33 น.
อ่านต่อ

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 มิ.ย. 2565 14:55 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก (Routine Chemistry) จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 มิ.ย. 2565 14:40 น.
อ่านต่อ

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วย อาคารอุบัติเหตุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 มิ.ย. 2565 14:00 น.
อ่านต่อ

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 มิ.ย. 2565 13:50 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ สัญญาเลขที่ นฐ ๐๐๓๓/๑๑๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
22 มิ.ย. 2565 13:08 น.
อ่านต่อ

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์รายการออกซิเจนเหลว จำนวนประมาณ ๙๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 มิ.ย. 2565 12:54 น.
อ่านต่อ