ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายสวนหลอดเลือดอเนกประสงค์ (Multipurpose หรือ Transit Catheter) จำนวน ๒๐๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ก.ย. 2566 10:43 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อเพลททดสอบความไวของเชื้อแกรมบวกต่อยาต้านจุลชีพ จำนวน ๑๔,๗๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ก.ย. 2566 10:37 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุเครื่องมือแพทย์ วัสดุทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2566 10:27 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการวัสดุสำหรับปิดรูรั่วในหลอดเลือด (Duct Occluder)พร้อมสายสวนและชุดอุปกรณ์สำหรับวางและปล่อยวัสดุสำหรับปิดรูรั่วในหลอดเลือด (Delivery System for Duct Occluder) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ก.ย. 2566 14:18 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการวัสดุสำหรับปิดรูรั่วที่ผนังห้องหัวใจ (Septal Occluder) พร้อมสายสวนและชุดอุปกรณ์สำหรับวางและปล่อยวัสดุสำหรับปิดรูรั่วที่ผนังห้องหัวใจ (Delivery System for Septal Occluder) จำนวน ๒๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ก.ย. 2566 14:16 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน,ครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว,ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2566 14:05 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติพร้อมวัดปริมาณความอิ่มตัวในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจรพร้อมอุปกรณ์การใช้งานของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยเงินบริจาคของโรงพยาบาลนครปฐม
13 ก.ย. 2566 09:58 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เลขที่ นฐ 0033/216/2566 ลงวันที่ 11 กันยายน 2566
12 ก.ย. 2566 15:17 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.ย. 2566 14:24 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาทดสอบแยกเชื้อจุลินทรีย์ จำนวน ๖๐,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.ย. 2566 11:03 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเพลททดสอบความไวของเชื้อแกรมบวกต่อยาต้านจุลชีพ จำนวน ๑๔,๗๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ก.ย. 2566 14:31 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเพลททดสอบความไวของเชื้อแกรมลบต่อยาต้านจุลชีพ จำนวน ๑๔,๗๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ก.ย. 2566 14:29 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกร์ปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนก พร้อมเบาะและตู้ข้างเตียง จำนวน ๒๑ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ก.ย. 2566 14:06 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อแถบตรวจน้ำตาลกลูโคสปลายนิ้วพร้อมเข็มเจาะ จำนวน ๓๘๗,๕๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ก.ย. 2566 12:48 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน,ครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว,ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ย. 2566 12:17 น.
อ่านต่อ