ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ม.ค. 2565 15:37 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์เลเซอร์ ขาว - ดำ ) จำนวน 847 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ม.ค. 2565 13:56 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ระบบกล้องวงจรปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ธ.ค. 2564 15:11 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 (ปีงบประมาณ 2565)
30 ธ.ค. 2564 10:28 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์,จ้างค่าใช้สอยอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ธ.ค. 2564 08:52 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจ LABนอก แก๊สทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุการแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ธ.ค. 2564 13:50 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ธ.ค. 2564 11:26 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ธ.ค. 2564 11:20 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ธ.ค. 2564 13:39 น.
อ่านต่อ

ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ธ.ค. 2564 15:01 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สทางการแพทย์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ้างตรวจชิ้นเนื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ธ.ค. 2564 10:13 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาซื้อขาย นฐ 0032/55/2565 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564
24 ธ.ค. 2564 13:30 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์รายการออกซิเจนเหลว จำนวนประมาณ ๙๕๐,๐๐๐ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ธ.ค. 2564 14:41 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ พร้อมสายเครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค. 2564 14:29 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค. 2564 14:25 น.
อ่านต่อ