ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลสัญญาซื้อขาย เลขที่ นฐ 0033/12/2566 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
21 พ.ย. 2565 16:03 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 พ.ย. 2565 14:45 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องปั๊มลม จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 พ.ย. 2565 13:24 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิด ๑๒๘ ภาพ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ย. 2565 13:18 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบปฏิบัติการทางด่วนการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Fast Tract CT) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ย. 2565 13:16 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ปลอดเชื้อ Class II ไม่น้อยกว่า ๖ ฟุต จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ย. 2565 13:15 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์เข้มข้นสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 พ.ย. 2565 13:15 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อขวดอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อจากตัวอย่างเลือด จำนวน ๕๐,๐๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 พ.ย. 2565 12:50 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับตรวจติดตามสารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor markers) จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 พ.ย. 2565 12:49 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จ้างซ่อมการแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุเครื่องมือแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ย. 2565 11:51 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาซื้อขาย เลขที่ นฐ ๐๐๓๓/๑๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
21 พ.ย. 2565 09:17 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาซื้อขาย เลขที่ นฐ ๐๐๓๓/๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
21 พ.ย. 2565 09:15 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาซื้อขาย เลขที่ นฐ ๐๐๓๓/๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
21 พ.ย. 2565 09:13 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เลขที่ นฐ ๐๐๓๓/๑๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
21 พ.ย. 2565 09:11 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2565 15:37 น.
อ่านต่อ