ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
14 มิ.ย. 2564 13:17 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Human coagulation factor VIII ๕๐๐ iu powder and solvent for solution for injection จำนวน ๓๐๐ หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มิ.ย. 2564 11:46 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Vildagliptin ๕๐ mg tablet จำนวน ๕๖,๔๔๘ tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มิ.ย. 2564 09:57 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ หัวตรวจอัลตร้าซาวด์สำหรับตรวจอวัยวะภายในผ่านทางช่องท้อง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิ.ย. 2564 09:24 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิ.ย. 2564 09:18 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์โดยสารอาคารอุบัติเหตุ 7 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิ.ย. 2564 14:08 น.
อ่านต่อ

ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564
11 มิ.ย. 2564 10:18 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 มิ.ย. 2564 14:46 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุเครื่องมือแพทย์ วัสดุการแพทย์ ครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิ.ย. 2564 13:34 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจชนิดใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ (PAPR)  ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยเงินบริจาคของโรงพยาบาลนครปฐม
11 มิ.ย. 2564 11:20 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าและก๊าซอาร์กอนพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือด จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 มิ.ย. 2564 15:49 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 มิ.ย. 2564 15:35 น.
อ่านต่อ

ประกาศราคากลางรายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2564 14:49 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2564 14:34 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน,วัสดุงานบ้าน-งานครัว,วัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2564 14:28 น.
อ่านต่อ