ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อยา Manidipine hydrochloride ๒๐ mg tablet จำนวน ๖๒๐,๐๐๐ tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 เม.ษ. 2564 13:04 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยสำหรับไอซียูปรับด้วยไฟฟ้าชนิด ๔ motor จำนวน ๘ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 เม.ษ. 2564 14:33 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 เม.ษ. 2564 14:27 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าและก๊าซอาร์กอนพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 เม.ษ. 2564 14:07 น.
อ่านต่อ

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน ๕๒ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 เม.ษ. 2564 11:44 น.
อ่านต่อ