ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 มิ.ย. 2565 15:27 น.
อ่านต่อ

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์เต้านม Mammography จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 มิ.ย. 2565 15:29 น.
อ่านต่อ

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวัดความหนาแน่นมวลกระดูก (ฺBMD) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
15 มิ.ย. 2565 15:29 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางอิมมูโนแอสเสย์แบบอัตโนมัติสำหรับตรวจไทรอยด์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 มิ.ย. 2565 14:35 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2565 14:34 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางอิมมูโนแอสเสย์แบบอัตโนมัติสำหรับตรวจวัดระดับฮอร์โมน จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 มิ.ย. 2565 14:23 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Electrolyte และเกลือแร่แบบอัตโนมัติ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 มิ.ย. 2565 14:14 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Liver Function Test และ Lipid Profile แบบอัตโนมัติ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 มิ.ย. 2565 13:55 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2565 13:24 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 มิ.ย. 2565 11:05 น.
อ่านต่อ