ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผนแพร่ราคากลางซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า (Electrical stimulation) จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เม.ษ. 2564 13:24 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แบบตัดเอ็นไขว้หลังชนิดที่สามารถงอเข่าได้มากกว่าหรือเท่ากับ ๑๔๐ องศา จำนวน ๑๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 เม.ษ. 2564 13:22 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แบบไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง จำนวน ๑๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 เม.ษ. 2564 13:00 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์โดยสารหอพักพยาบาล 9 โดยสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 เม.ษ. 2564 14:43 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างปรับปรุงห้องตรวจโรครพ.สต.หนองงูเหลือมโดยสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 เม.ษ. 2564 14:35 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์โดยสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 เม.ษ. 2564 14:32 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาปรับปรุงต่อเติมด้านหลังอาคารรพ.สต.สระกะเทียมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 เม.ษ. 2564 14:30 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 เม.ษ. 2564 13:11 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ นฐ ๐๐๓๒/๖๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔
21 เม.ษ. 2564 12:54 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ นฐ ๐๐๓๒/๖๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔
21 เม.ษ. 2564 12:50 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ นฐ ๐๐๓๒/๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔
21 เม.ษ. 2564 12:40 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ นฐ ๐๐๓๒/๖๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔
21 เม.ษ. 2564 12:37 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ นฐ ๐๐๓๒/๗๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔
21 เม.ษ. 2564 12:20 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ นฐ ๐๐๓๒/๗๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔
21 เม.ษ. 2564 11:45 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ นฐ ๐๐๓๒/๗๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔
21 เม.ษ. 2564 11:40 น.
อ่านต่อ