ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพของโรงพยาบาลนครปฐม ประจำปี 2565
28 พ.ย. 2565 10:42 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาจ้างปรับปรุงตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (MDB) เลขที่ นฐ 0033/84/2566 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
28 พ.ย. 2565 16:02 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาซื้อขาย เลขที่ นฐ 0033/13/2566 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
28 พ.ย. 2565 15:45 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปั๊มลม จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 พ.ย. 2565 11:08 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 พ.ย. 2565 11:05 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน,ครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย. 2565 14:38 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย. 2565 11:20 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย. 2565 09:27 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน,ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2565 15:40 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2565 15:34 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จ้างซ่อมการแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2565 11:37 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว,วัสดุก่อสร้างและประปา และวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2565 09:31 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสัญญาณ(ติดตั้งระบบเครือข่ายLAN และระบบสายFIBER OPTIC) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ย. 2565 15:31 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน, ซื้อวัสดุงานบ้าน - งานครัว, ซื้อวัสดุการเกษตร, จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ย. 2565 16:05 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ย. 2565 13:43 น.
อ่านต่อ