ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มิ.ย. 2564 17:35 น.
อ่านต่อ

ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
18 มิ.ย. 2564 16:54 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ซื้อวัสดุการแพทย์ จ้างตรวจ LABนอก วัสดุวิทยาศาสตร์ จ้างตรวจชิ้นเนื้อ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มิ.ย. 2564 13:21 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่ สามารถเคลื่อนไหวได้แบบตัดเอ็นไขว้หลังชนิดที่สามารถงอเข่าได้มากว่าหรือเท่ากับ ๑๔๐ องศา จำนวน ๑๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มิ.ย. 2564 12:35 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 มิ.ย. 2564 11:12 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อม Sky Walk ระหว่าง ๑๐๐ ปี กับอาคาร ๕๕ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ฺe-bidding)
17 มิ.ย. 2564 11:09 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องผลิตสูญญากาศทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย. 2564 08:59 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าใช้สอยอื่นๆ จ้างทำหมอนรองแขน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2564 15:07 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แบบไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง จำนวน ๑๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 มิ.ย. 2564 17:04 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้ผสมยาเคมีบำบัด แบบขั้นสูง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 มิ.ย. 2564 16:57 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2564 09:27 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน,ครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิ.ย. 2564 10:48 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิ.ย. 2564 14:59 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มิ.ย. 2564 14:55 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน,วัสดุงานบ้าน-งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิ.ย. 2564 14:34 น.
อ่านต่อ