ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์รายการเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน ๖๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 มิ.ย. 2565 14:18 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Losartan potassium ๑๐๐ mg film-coated tablet จำนวน ๕,๐๖๗,๐๐๐ tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 มิ.ย. 2565 09:58 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้สำหรับผู้ป่วยเด็กวิกฤต จำนวน ๙ รายการ ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยเงินบริจาคของโรงพยาบาลนครปฐม
30 มิ.ย. 2565 09:06 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Carvediol ๑๒.๕ mg tablet จำนวน ๗๒๒,๖๐๐ tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 มิ.ย. 2565 08:54 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการคิวและนัดหมายออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มิ.ย. 2565 18:28 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อระบบบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มิ.ย. 2565 18:24 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ จ้างตรวจ LABนอก เวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2565 09:52 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 15:04 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน,ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 10:05 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
28 มิ.ย. 2565 14:53 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
28 มิ.ย. 2565 14:43 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
28 มิ.ย. 2565 14:40 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 มิ.ย. 2565 14:37 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์รายการออกซิเจนเหลว จำนวนประมาณ ๙๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
28 มิ.ย. 2565 14:36 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วย อาคารอุบัติเหตุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 มิ.ย. 2565 14:20 น.
อ่านต่อ