ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ม.ค. 2565 15:46 น.
อ่านต่อ

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพของโรงพยาบาลนครปฐม ประจำปี ๒๕๖๕
10 ม.ค. 2565 15:34 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา แก๊สทางการแพทย์ จ้างตรวจ LABนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ม.ค. 2565 14:18 น.
อ่านต่อ

ประกาศร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา Capecitabine 500 mg film-coated tablet จำนวน 62,400 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ม.ค. 2565 11:13 น.
อ่านต่อ

ประกาศร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา Mycophenolate mofetil 250 mg capsule จำนวน 196,400 capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ม.ค. 2565 09:48 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว,วัสดุคอมพิวเตอร์,วัสดุบริโภค,วัสดุเชื้อเพลิง,อาหารทางสายยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ม.ค. 2565 13:45 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ม.ค. 2565 13:41 น.
อ่านต่อ

ประกาศราคากลางประกวดราคาจัดซื้อวัสดุบริโภค รายการอาหารสด จำนวน 5 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ม.ค. 2565 16:13 น.
อ่านต่อ

ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์หัวใจ มะเร็งฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ม.ค. 2565 16:11 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ แก๊สทางการแพทย์ จ้างตรวจชิ้นเนื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ จ้างตรวจ LABนอก เวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ม.ค. 2565 14:34 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)                          จำนวน ๑๐,๗๕๒ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ม.ค. 2565 11:06 น.
อ่านต่อ

ประกาศร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา Valproate sodium 500 mg prolonged-release tablet จำนวน 450,000 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ม.ค. 2565 14:45 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน,ครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ม.ค. 2565 10:58 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ม.ค. 2565 10:50 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจชิ้นเนื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ ซื้อแก๊สทางการแพทย์ วัสดุการแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ม.ค. 2565 08:14 น.
อ่านต่อ