ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อหลอดเก็บเลือดสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ก.ย. 2566 15:16 น.
อ่านต่อ

ประกาศยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบงานจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ก.ย. 2566 14:22 น.
อ่านต่อ

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบงานจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ก.ย. 2566 14:21 น.
อ่านต่อ

รายงานผลปฏิบัติการจดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 4
19 ก.ย. 2566 09:18 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เลขที่ นฐ 0033/219/2566 ลงวันที่ 18 กันยายน 2566
18 ก.ย. 2566 14:29 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เลขที่ นฐ 0033/220/2566 ลงวันที่ 18 กันยายน 2566
18 ก.ย. 2566 11:30 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ และเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 ฉบับ
18 ก.ย. 2566 11:43 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ก.ย. 2566 17:17 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ก.ย. 2566 17:17 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑,๒๑๗ เครื่อง ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ก.ย. 2566 15:48 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ก.ย. 2566 15:00 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ และเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 11 ฉบับ
18 ก.ย. 2566 14:38 น.
อ่านต่อ

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566
15 ก.ย. 2566 14:06 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี (PTCA Guide Wire) จำนวน ๑,๕๐๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ก.ย. 2566 11:40 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อเพลททดสอบความไวของเชื้อแกรมลบต่อยาต้านจุลชีพ จำนวน ๑๔,๗๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ก.ย. 2566 10:51 น.
อ่านต่อ