ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา ครุภัณฑ์การแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มี.ค. 2566 10:12 น.
อ่านต่อ

ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา Oxaliplatin 100 mg/20 mL concentrate for solution for infusion, 20 mL จำนวน 1,575 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 มี.ค. 2566 09:54 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด ๑ สาย จำนวน ๑๐๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 มี.ค. 2566 09:34 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน ๘๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 มี.ค. 2566 11:33 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาซื้อขาย เลขที่ นฐ ๐๐๓๓/๖๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖
17 มี.ค. 2566 15:44 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาซื้อขาย เลขที่ นฐ ๐๐๓๓/๗๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖
17 มี.ค. 2566 14:23 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มี.ค. 2566 13:24 น.
อ่านต่อ

ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าและก๊าซอาร์กอนพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือด จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 มี.ค. 2566 12:59 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องปั้มลมสกรูขนาด ๒๐ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มี.ค. 2566 12:14 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาซื้อขายเลขที่ นฐ 0033/67/2566 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2566
17 มี.ค. 2566 10:17 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาจ้างให้ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านพันธุศาสตร์และโลหิตวิทยา จำนวน ๒๕ รายการ เลขที่ นฐ 0033/116/2566 ลงวันที่๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
17 มี.ค. 2566 10:16 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาซื้อขาย เลขที่ นฐ 0033/64/2566 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
16 มี.ค. 2566 15:20 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดแก๊สพิษเอทิลีนออกไซด์ในอากาศพร้อมชุดอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2566 15:04 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2566 14:37 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสายตาอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2566 14:05 น.
อ่านต่อ