ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ส.ค. 2564 15:55 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ส.ค. 2564 15:52 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาซื้อขาย เลขที่ นฐ 0032/169/2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
29 ก.ค. 2564 09:54 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ค. 2564 17:43 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกาวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดใช้ในห้องผ่าตัด จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 มิ.ย. 2564 13:32 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ไฟฟ้าพร้อมเครื่องจี้หัวมาร์กจุดและเชื่อมปิดหลอดเลือด (generator with advanced bipolar instrument) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 มิ.ย. 2564 14:38 น.
อ่านต่อ

ประกระกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อเครื่องส่งสิ่งส่งตรวจอัตโนมัติ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 มิ.ย. 2564 14:36 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ นฐ 0032/84/2564 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
13 พ.ค. 2564 16:06 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องหัวใจและปอดเทียม จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 พ.ค. 2564 11:44 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ตามโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 พ.ค. 2564 14:10 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดแขวนเครื่องมือห้องผ่าตัด จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 พ.ค. 2564 13:53 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยสำหรับไอซียูปรับด้วยไฟฟ้าชนิด ๔ motor จำนวน ๘ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 พ.ค. 2564 10:56 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตู้ผสมยาเคมีบำบัด แบบขั้นสูง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 เม.ษ. 2564 10:11 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดแขวนเครื่องมือห้องผ่าตัด จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 เม.ษ. 2564 11:17 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความคมชัดสูง แบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 เม.ษ. 2564 10:09 น.
อ่านต่อ