ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
24 ธ.ค. 2565 09:43 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Manidipine hydrochloride 20 mg tablet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
24 ธ.ค. 2565 09:20 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ก.ค. 2565 09:23 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จ้างตรวจ LABนอก วัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ก.ค. 2565 09:20 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุการแพทย์ จ้างตรวจ LABนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ก.ค. 2565 13:16 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ นฐ 0033/119/2565 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
4 ก.ค. 2565 11:24 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยารายการถุงมือ STERILE ชนิดไม่มีแป้ง จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ก.ค. 2565 15:59 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยารายการถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ ชนิดไม่มีแป้ง จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ก.ค. 2565 15:42 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยารายการถุงมือ DISPOS แบบไม่มีแป้ง จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ก.ค. 2565 15:05 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เลขที่่ นฐ 0033/121/2565 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
1 ก.ค. 2565 13:30 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จ้างตรวจ LABนอก ครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ค. 2565 11:02 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อหลอดเก็บเลือดสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 มิ.ย. 2565 15:04 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อระบบงานจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 มิ.ย. 2565 14:53 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับโรคติดเชื้อ (lnfectious Diseases) จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 มิ.ย. 2565 14:52 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์รายการเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบมีสารสีเหลือง จำนวน ๔๘๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 มิ.ย. 2565 14:44 น.
อ่านต่อ