ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Epoetin alfa 4000 iu powder and solvent for solution for injection ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1 ธ.ค. 2566 11:21 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Enoxaparin sodium ๖๐ mg/๐.๖ mL solution for injection, ๐.๖ mL prefilled syringe ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
1 ธ.ค. 2566 11:14 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ย. 2566 09:46 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาซื้อขาย เลขที่ นฐ 0033/3/2565 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565
10 พ.ย. 2566 11:22 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
24 ธ.ค. 2565 09:43 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Manidipine hydrochloride 20 mg tablet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
24 ธ.ค. 2565 09:20 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จ้างซ่อมการแพทย์ วัสดุการแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุเครื่องมือแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ธ.ค. 2565 13:13 น.
อ่านต่อ

ข้อมุลสัญญาซื้อขาย เลขที่ นฐ 0033/15/2566 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
1 ธ.ค. 2565 12:51 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาซื้อขาย เลขที่ นฐ 0033/14/2566 ลงวันที่ี 30 พฤศจิกายน 2565
1 ธ.ค. 2565 11:27 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจกระจกตาแบบ specular microscopy จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ธ.ค. 2565 08:16 น.
อ่านต่อ


1 ธ.ค. 2565 08:14 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จ้างตรวจชิ้นเนื้อ วัสดุเครื่องมือแพทย์ จ้างซ่อมการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2565 13:42 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๔๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 พ.ย. 2565 13:12 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ย. 2565 09:18 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจ LABนอก ซื้อวัสดุการแพทย์ จ้างตรวจชิ้นเนื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ย. 2565 10:58 น.
อ่านต่อ