ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2564 10:44 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว,วัสดุบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2564 10:41 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ แก๊สทางการแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ้างตรวจ LABนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2564 10:09 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน,วัสดุงานบ้าน-งานครัว,วัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2564 09:40 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจไร้สายแบบรวมศูนย์ ๑๒ เตียง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 มิ.ย. 2564 13:37 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๘ เตียง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 มิ.ย. 2564 13:24 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๘ เตียง สำหรับผู้ป่วยวิกฤต จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 มิ.ย. 2564 13:09 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จ้างตรวจชิ้นเนื้อ วัสดุเครื่องมือแพทย์ จ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2564 09:43 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน,ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2564 10:50 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2564 14:46 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดกรองน้ำบริสุทธิ์ระบบ Reverse Osmosis จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2564 10:55 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2564 10:49 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ซื้อแก๊สทางการแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุเครื่องมือแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2564 09:40 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2564 09:36 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มิ.ย. 2564 15:02 น.
อ่านต่อ