ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ สัญญาเลขที่ 0033/121/2567 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2567
13 พ.ค. 2567 09:57 น.

สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ สัญญาเลขที่ 0033/121/2567 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2567

ไฟล์แนบ