ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ สัญญาเลขที่ นฐ 0033/31/2567 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566
20 พ.ย. 2566 14:36 น.
ไฟล์แนบ