ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบงานจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ก.ย. 2566 14:22 น.
ประกาศ จังหวัดนครปฐม
เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบงานจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

                 ตามที่จังหวัดนครปฐม ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบงานจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยประกาศให้บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น 

                เนื่องจาก ได้แนบเอกสารคลาดเคลื่อนซึ่งเป็นสาระสำคัญ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

                จังหวัดนครปฐม จึงขอยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบงานจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังกล่าว

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖  

 
 
 
 
นาย สุรชัย โชคครรชิตไชย
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
ไฟล์แนบ