ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องปั้มลมสกรูขนาด ๒๐ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มี.ค. 2566 12:14 น.
ประกาศจังหวัดนครปฐม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องปั้มลมสกรูขนาด ๒๐ แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ จังหวัดนครปฐม ได้มีโครงการซื้อเครื่องปั้มลมสกรูขนาด ๒๐ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
               เครื่องปั้มลมสกรูขนาด ๒๐ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วสุธร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา
เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๐,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
   
   
 
(นายสุรชัย โชคครรชิตไชย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
 
ไฟล์แนบ