ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลสัญญาจ้างให้ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านพันธุศาสตร์และโลหิตวิทยา จำนวน ๒๕ รายการ เลขที่ นฐ 0033/116/2566 ลงวันที่๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
17 มี.ค. 2566 10:16 น.

ข้อมูลสัญญาจ้างให้ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านพันธุศาสตร์และโลหิตวิทยา จำนวน ๒๕ รายการ เลขที่ นฐ 0033/116/2566 ลงวันที่๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ไฟล์แนบ