ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เลขที่ นฐ 0033/147/2565 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2565
3 ส.ค. 2565 10:48 น.

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เลขที่ นฐ 0033/147/2565 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2565

ไฟล์แนบ