ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เลขที่ นฐ 0033/112/2565 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565
23 มิ.ย. 2565 11:36 น.

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เลขที่ นฐ 0033/112/2565 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565

ไฟล์แนบ